เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 191
โรงพักบ้านโฮ่ง 

053-591492

อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินแจ้ง
1669
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
053-591505
053-550444

กู้ชีพกู้ภัย อบต.ป่าพลู
แจ้งเหตุไฟไหม้
053-096062

เว็บบอร์ดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

คู่มือการปฏิบัติงาน...
 
Notifications
Clear all

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

1 Posts
1 Users
0 Likes
10 Views
Manager Paplu
(@manager_paplu)
Member Moderator Registered
Joined: 2 months ago
Posts: 30
Topic starter  

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

 


   
Quote
Share:

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู
183 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
โทร/โทรสาร: 053-096063
อีเมล์: sarabanpaplu@hotmail.com