กระทรวงมหาดไทย
กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำพูน
เว็บไซต์จังหวัดลำพูน
เที่ยวทั่วลำพูน
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจำกัด
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำพูน
ศูนย์ข้อมูลอาเซียนจังหวัดลำพูน
ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดลำพูน
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน
ร้องเรียนร้องทุกข์ สำนักนายกรัฐมนตรี
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค
การรับฟังความคิดเห็นทางด้านกฎหมายไทย
โรงพยาบาลลำพูน
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 191
โรงพักบ้านโฮ่ง 

053-591492

อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินแจ้ง
1669
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
053-591505
053-550444

กู้ชีพกู้ภัย อบต.ป่าพลู
แจ้งเหตุไฟไหม้
053-096062

ทั่วไป

สามารถโพสกระทู้ในหัวข้อทั่วไปได้ในหมวดนี้
ทั่วไป
Last Post Info

ถาม-ตอบ

สอบถามปัญหาเข้ามาได้ จะมีเจ้าหน้าที่คอยเข้ามาตอบคำถามของท่าน

Topics: 0  |  Posts: 0


Forum is empty

 

พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

สามารถโพสพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือมีข้อแนะนำติชมกันมาได้

Topics: 0  |  Posts: 0


Forum is empty

 

ร้องเรียนร้องทุกข์

สามารถโพสร้องเรียนหรือร้องทุกข์ได้ที่หัวข้อนี้

Topics: 4  |  Posts: 4

สถิติร้องทุกข์ ประจำปี 64

manager

ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency

ระบบสารสนเทศการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน Competency

Topics: 11  |  Posts: 11

มาตรบานกำหนดตำแหน่ง-นักบริหารง...

manager

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

Topics: 12  |  Posts: 12

คู่มือประชาชนในการเลือกตั้ง อบ...

manager

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ

Topics: 5  |  Posts: 5

ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งประจำ...

manager

เอกสารการเลือกตั้ง

ดาวน์โหลดเอกสารการเลือกตั้ง

Topics: 0  |  Posts: 0


Forum is empty

 

Please Login or Register