เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 191
โรงพักบ้านโฮ่ง 

053-591492

อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินแจ้ง
1669
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
053-591505
053-550444

กู้ชีพกู้ภัย อบต.ป่าพลู
แจ้งเหตุไฟไหม้
053-096062

เว็บบอร์ดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

Unread Posts
 
Notifications
Clear all

Unread Posts

 |  Forums  |  Topics
Topics with their latest replies in reversed order
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ.50119 สายบ้านเกาะทุ่งม่าน ซอยดอยวอก หมู่ที่12 (จำนวน 2 ช่วง)

By Manager Paplu 1 week ago  |  Last Post: 1 week ago

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ.50157สายบ้านห้วยโทก ซอย4/3 หมู่ท 11 ตำบลป่าพลู

By Manager Paplu 1 week ago  |  Last Post: 1 week ago

รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2566

By Manager Paplu 2 weeks ago  |  Last Post: 2 weeks ago

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ50157 สายบ้านห้วยโทก ซอย4/3 หมู่ที่ 11

By Manager Paplu 4 weeks ago  |  Last Post: 4 weeks ago

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ50119 สายบ้านเกาะทุ่งม่าน ซอยดอยวอก หมู่ที่ 12(จำนวน2ช่วง)

By Manager Paplu 4 weeks ago  |  Last Post: 4 weeks ago

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ50157 สายบ้านห้วยโทก ซอย4/3 หมู่ที่ 11

By Manager Paplu 4 weeks ago  |  Last Post: 4 weeks ago

ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ลพ.ถ50119 สายบ้านเกาะทุ่งม่าน ซอยดอยวอก หมู่ที่ 12(จำนวน2ช่วง)

By Manager Paplu 4 weeks ago  |  Last Post: 4 weeks ago

 

 

 

Share:

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู
183 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
โทร/โทรสาร: 053-096063
อีเมล์: sarabanpaplu@hotmail.com