เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 191
โรงพักบ้านโฮ่ง 

053-591492

อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินแจ้ง
1669
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
053-591505
053-550444

กู้ชีพกู้ภัย อบต.ป่าพลู
แจ้งเหตุไฟไหม้
053-096062

เว็บบอร์ดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

Recent Posts
 
Notifications
Clear all

Recent Posts

 |  Forums  |  Topics
Page 1 / 2
Topics with their latest replies in reversed order
ประกาศ อบต.ป่าพลู เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลุกส้ราง (ภดส.3)ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกส้ราง2562

By Manager Paplu 5 hours ago  |  Last Post: 5 hours ago

 
รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

By Manager Paplu 4 days ago  |  Last Post: 4 days ago

 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

By Manager Paplu 4 days ago  |  Last Post: 4 days ago

 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี2566

By Manager Paplu 4 days ago  |  Last Post: 4 days ago

 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต2567

By Manager Paplu 4 days ago  |  Last Post: 4 days ago

 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

By Manager Paplu 4 days ago  |  Last Post: 4 days ago

 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี2566

By Manager Paplu 4 days ago  |  Last Post: 4 days ago

 
รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้

By Manager Paplu 4 days ago  |  Last Post: 4 days ago

 
รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย No Gift Policy

By Manager Paplu 4 days ago  |  Last Post: 4 days ago

 
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 66

By Manager Paplu 4 days ago  |  Last Post: 4 days ago

 
Page 1 / 2

 

 

 

Share:

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู
183 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
โทร/โทรสาร: 053-096063
อีเมล์: sarabanpaplu@hotmail.com