เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 191
โรงพักบ้านโฮ่ง 

053-591492

อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินแจ้ง
1669
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
053-591505
053-550444

กู้ชีพกู้ภัย อบต.ป่าพลู
แจ้งเหตุไฟไหม้
053-096062

เว็บบอร์ดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

Recent Posts
 
Notifications
Clear all

Recent Posts

 |  Forums  |  Topics
Page 1 / 3
Topics with their latest replies in reversed order
Manager Paplu คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

By Manager Paplu 3 weeks ago  |  Last Post: 3 weeks ago

 
Manager Paplu ประกาศ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาฯสมัยที่4/2565

By Manager Paplu 4 weeks ago  |  Last Post: 4 weeks ago

 
Manager Paplu 41.กำหนดการประชุมสามัญสภาฯสัมแรก ประจำปี 2566

By Manager Paplu 4 weeks ago  |  Last Post: 4 weeks ago

 
Manager Paplu ประกาศ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาฯสมัยที่1/2565

By Manager Paplu 4 weeks ago  |  Last Post: 4 weeks ago

 
Manager Paplu 38.เรียกประชุมสามัญสภาฯสมัยที่4 ประจำปี 2565

By Manager Paplu 4 weeks ago  |  Last Post: 4 weeks ago

 
Manager Paplu ประกาศ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาฯสมัยที่3/2565

By Manager Paplu 4 weeks ago  |  Last Post: 4 weeks ago

 
Manager Paplu ประกาศ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาฯสมัยที่3/2565

By Manager Paplu 4 weeks ago  |  Last Post: 4 weeks ago

 
Manager Paplu เรียกประชุมสามัญสภาฯสมัยที่3 ประจำปี2565

By Manager Paplu 4 weeks ago  |  Last Post: 4 weeks ago

 
Manager Paplu ประกาศ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับฟังการประชุมสภาฯสมัยที่5/2565

By Manager Paplu 4 weeks ago  |  Last Post: 4 weeks ago

 
Manager Paplu 25.เรียกประชุมวิสามัญสภาฯ สมัยที่ 5 2565

By Manager Paplu 4 weeks ago  |  Last Post: 4 weeks ago

 
Page 1 / 3

 

 

 

Share:

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู
183 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
โทร/โทรสาร: 053-096063
อีเมล์: sarabanpaplu@hotmail.com