เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 191
โรงพักบ้านโฮ่ง 

053-591492

อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินแจ้ง
1669
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
053-591505
053-550444

กู้ชีพกู้ภัย อบต.ป่าพลู
แจ้งเหตุไฟไหม้
053-096062

กิจกรรมจิตอาสาฯ พัฒนาวัดห้วยหละ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

กิจกรรมจิตอาสาฯ พัฒนาวัดห้วยหละ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู บูรณาการร่วมกับศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอบ้านโฮ่ง จัดกิจกรรมจิตอาสาฯ พัฒนาวัดห้วยหละ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน . . วันที่ 15 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ ซึ่งได้บูรณาการร่วมกับ ศอ.จอส.พระราชทาน อำเภอบ้านโฮ่ง และประชาชนจิตอาสาบ้านห้วยหละ...

การจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู . . วันนที่ 9 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566...

กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าพลู จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ครั้งที่ 1 / 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู  

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินารจัดกิจกรรมตามดยได้รับเกียรติจาก นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมทั้งมอบนโยบายการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมขององค์กร เช่น นโยบาย No Gift Policy , การทำงานด้วยความโปร่งใส การกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนของการประเมินความเสี่ยง...

ข่าวประชาสัมพันธ์กา...
 
Notifications
Clear all

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง

Topic Title
Views
Posts

Share:

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู
183 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
โทร/โทรสาร: 053-096063
อีเมล์: sarabanpaplu@hotmail.com