เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 191
โรงพักบ้านโฮ่ง 

053-591492

อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินแจ้ง
1669
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
053-591505
053-550444

กู้ชีพกู้ภัย อบต.ป่าพลู
แจ้งเหตุไฟไหม้
053-096062

♦️องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมพิธีวางพุ่มถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี2567

♦️องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมพิธีวางพุ่มถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี2567

วันที่ 31 มีนาคม 2567 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู มอบหมายให้นาย กฤษณะ หม่อมปัญโญ เลานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู นำข้าราชการฯ ร่วมพิธีวางพุ่มถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2567 โดยมี นายจรัล มณีจันสุข...

♦️องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน👈👈

♦️องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน👈👈

วันที่ 29 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เป็นประธานในเปิดโครงการฯ พร้อมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู           ...

👉🍀นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน”ตลาดนัดวิชาการ สานต่องานอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566″ ของโรงเรียนบ้านห้วยหละ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน👈

👉🍀นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน”ตลาดนัดวิชาการ สานต่องานอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566″ ของโรงเรียนบ้านห้วยหละ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน👈

วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2567นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้เป็นประธานในพิธีเปิดในงาน "ตลาดนัดวิชาการ สานต่องานอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566" ของโรงเรียนบ้านห้วยหละ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ภายในงานได้มีการจัดการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการฯ...

📌องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมต้อนรับสมณศักดิ์พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชและพัดยศเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก

📌องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมต้อนรับสมณศักดิ์พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชและพัดยศเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู พร้อมด้วยข้าราชการ/พนักงาน ฯ ร่วมต้อนรับสมณศักดิ์พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชและพัดยศเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ซึ่งสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาเลื่อนสมณศักดิ์ พระครูวิวิธธรรมธาดา เจ้าคณะอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก (จอ.ชอ.) เมื่อวันที่ 25...

ข่าวประชาสัมพันธ์กา...
 
Notifications
Clear all

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง

Page 1 / 3
Topic Title
Views
Posts

Page 1 / 3
Share:

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู
183 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
โทร/โทรสาร: 053-096063
อีเมล์: sarabanpaplu@hotmail.com