เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 191
โรงพักบ้านโฮ่ง 

053-591492

อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินแจ้ง
1669
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
053-591505
053-550444

กู้ชีพกู้ภัย อบต.ป่าพลู
แจ้งเหตุไฟไหม้
053-096062

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมิน ITA ประจำปี 2565 ในระดับ AA

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมิน ITA ประจำปี 2565 ในระดับ AA

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู รับประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมิน ITA ประจำปี 2565 ในระดับ AA . วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู...

กิจกรรมมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพบ้านและที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย 

กิจกรรมมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพบ้านและที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย

กิจกรรมมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพบ้านและที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย  วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ลงพื้นที่มอบบ้าน ตามโครงการปรับสภาพบ้านและที่อยู่อาศัยให้กับผู้สูงอายุ/ผู้พิการ ให้เหมาะสมและปลอดภัยในพื้นที่ตำบลป่าพลู จำนวน 2 ราย โดยได้ขอรับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน  

โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุตำบลป่าพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566หลักสูตร การทำผางประทีป

โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุตำบลป่าพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566หลักสูตร การทำผางประทีป

โครงการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มผู้สูงอายุตำบลป่าพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566หลักสูตร การทำผางประทีป        

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ป่าพลู ลงสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2566 ในพื้นที่ ตำบลป่าพลู ณ ฟาร์มหมู บ้านห้วยแทง ม.5  เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป       

ข่าวประชาสัมพันธ์กา...
 
Notifications
Clear all

ข่าวประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง

Page 1 / 3
Topic Title
Views
Posts

Page 1 / 3
Share:
แบบฟอร์มต่างๆ
 
Notifications
Clear all

แบบฟอร์มต่างๆ

No topics were found here

Share:

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู
183 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
โทร/โทรสาร: 053-096063
อีเมล์: sarabanpaplu@hotmail.com