เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 191
โรงพักบ้านโฮ่ง 

053-591492

อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินแจ้ง
1669
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
053-591505
053-550444

กู้ชีพกู้ภัย อบต.ป่าพลู
แจ้งเหตุไฟไหม้
053-096062

เว็บบอร์ดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

รายงานของผู้ตรวจสอบ...
 
Notifications
Clear all

รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2566

1 Posts
1 Users
0 Likes
10 Views
(@manager_paplu)
Member Moderator Registered
Joined: 1 year ago
Posts: 170
Topic starter  

รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู สำหรับปีสิ้นสุด 30 กันยายน 2566


   
Quote
Share:

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู
183 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
โทร/โทรสาร: 053-096063
อีเมล์: sarabanpaplu@hotmail.com