องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้เลี้ยงส่ง นางดารุณี ใจพรม หัวหน้าสำนักปลัด

วันอังคาร ที่26 เมษายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้เลี้ยงส่ง นางดารุณี ใจพรม หัวหน้าสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เพื่อไปดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ อำเภอเมือง จังหวัดตาก ในการนี้ทางพนักงานเจ้าหน้าที่ได้มอบของที่ระลึกและร่วมแสดงความยินดีในหน้าที่การงานใหม่ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำล
ป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ****ด้วยรักและผูกพัน****

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) ม.11 บ้านห้วยโทก

วันที่ 25 เมษายน 2565 กองช่าง(ช่างไฟฟ้า) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ(ไฟกิ่ง) ม.11 บ้านห้วยโทกจำนวน 5 จุด

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ลงพื้นที่มอบชุดแคร์เซ็ต ให้กับผู้กักตัว

วันที่ 25 เมษายน 2565 นายชาญณรงค์ วงค์จันทร์ติ๊บ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ลงพื้นที่มอบชุดแคร์เซ็ต ให้กับผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงในสถานกาณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ หมู่ที่ 6่ บ้านแม่หาด หมู่ที่ 10 บ้านดอยโตนและ หมู่ที่ 1 บ้านวังหลวง ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู นำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นล้างศาลาวัดห้วยแทงโพธิณาณ และศาลาวัดวังหลวง

วันที่ 21 เมษายน 2565 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้มอบหมายให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู นำรถบรรทุกน้ำฉีดพ่นล้างศาลาวัดห้วยแทงโพธิณาณ และศาลาวัดวังหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ออกตรวจมาตรฐาน การจัดการ ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ ฟาร์มโคนม

วันที่ 21 เมษายน 2565 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้มอบหมายให้นายชาญณรงค์ วงค์จันทร์ติ๊บ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ออกตรวจมาตรฐาน การจัดการ ปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญ ฟาร์มโคนม บ้านทุ่งม่าน , บ้านห้วยแทง และมอบชุดแคร์เซ็ต ให้กับผู้กักตัวที่มีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค โควิด-19 หมู่บ้านเกาะทุ่งม่าน