ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่ม และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล12สิงหาคม2566

วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่ม และร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 ในการนี้ นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้มอบหมายให้ นางสาวนงลักษณ์ กันทะวัง นักวิชาการศึกษาชำนาญการฯ นำข้าราชการและพนักงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระราชินี 3 มิถุนายน 2566 โดยมีนายประเชิญ สมองดีเป็นประธานในพิธีฯ                                                

กิจกรรมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

กิจกรรมประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการของสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู วันที่ 2 มิถุนายน 2566 สำนักปลัด องค์การบริการส่วนตำบลป่าพลู นำโดย นางสุปราณี วรนันท์ปัญญา หัวหน้าสำนักปลัดฯ ได้ดำเนินการประชุมประชุมจำเดือนเพื่อวางแผนรวมถึงซักซ้อมแนวทางในการปฏิบัติงานของสำนักปลัด ในแต่ละงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยรวมถึงได้ติดตามความคืบหน้าในการดำเนินการตามโครงการต่างๆที่ได้กำหนดจัดไว้ในข้อบัญญัติฯประจำปี 2566 หมายเหตุ: การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูเท่านั้น                                                                                      

ภารกิจตรวจสภาพรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการ

ภารกิจตรวจสภาพรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการ วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู พร้อมด้วย นายวิเชียร อุดสม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการตรวจสภาพรถยนต์เบื้องต้น (รถกู้ชีพกู้ภัย ambulance 1669) เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกให้บริการประชาชน พบเจอเหตุฉุกเฉิน โทร 1669 หรือ สายด่วนกู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู โทร 053-096062 หมายเหตุ: การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูเท่านั้น                                                                

การปรับปรุงและซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ณ พื้นที่ทำการเกษตรบ้านห้วยกองเลาะ หมู่ที่9 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้มอบหมายให้กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู นำเครื่องจักรกลฯ ลงพื้นที่ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายบ้านห้วยกองเลาะ หมู่ที่ 9 ตำบลป่าพลู เพื่อเป็นการสร้างความสะดวกสบายในการสัญจรให้กับเกษตรกร ที่อยู่ในช่วงของการเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตร หมายเหตุ: การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูเท่านั้น                       

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยป้องกันการพลัดตกหกล้ม และ โครงการโรงเรียนเบาหวานวิทยาจังหวัดลำพูน สาขาอำเภอบ้านโฮ่ง

กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยป้องกันการพลัดตกหกล้ม และ โครงการโรงเรียนเบาหวานวิทยาจังหวัดลำพูน สาขาอำเภอบ้านโฮ่ง ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2566 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนเบาหวานวิทยาจังหวัดลำพูน สาขาอำเภอบ้านโฮ่ง รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยป้องกันการพลัดตกหกล้ม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าพลู หมายเหตุ: การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูเท่านั้น                                                                          

กิจกรรมการจัดหาพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า/บริการ

กิจกรรมการจัดหาพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้า/บริการ โดยการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารภายในอาคารที่ทำการ อบต.ป่าพลู เพื่อจัดเป็นศูนย์แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนตำบลป่าพลู

กิจกรรมการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ กินเองในครัวเรือน

กิจกรรมการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพ โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ กินเองในครัวเรือน ให้แก่ราษฎรหมู่ที่ 8 ต.ป่าพลู ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าพลู  

กิจกรรมการจัดนิทรรศการ แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เข้าร่วมกิจกรรมการจัดนิทรรศการ แสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยขอความร่วมมือจากกลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบลป่าพลู เพื่อนำมาจัดแสดงนิทรรศการ ในกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนที่สนใจได้นำไปประกอบอาชีพต่อไป    

ประสัมพันธ์สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ป่าพลู

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ขอขอบพระคุณผู้อุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู จัดแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มแม่บ้านในตำบลป่าพลู ขอเชิญชวนแวะดูสินค้าและร่วมอุดหนุนกันได้ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานนอกระบบ หลักสูตร การประดิษฐ์โคมล้านนา

กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพ ตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานนอกระบบ หลักสูตร การประดิษฐ์โคมล้านนา (ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลำพูน)