เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 191
โรงพักบ้านโฮ่ง 

053-591492

อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินแจ้ง
1669
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
053-591505
053-550444

กู้ชีพกู้ภัย อบต.ป่าพลู
แจ้งเหตุไฟไหม้
053-096062

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้รับบริการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ประจำปี2567

องคฺ์การบริหารส่วนตำบลป่าพล ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้รับบริการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ประจำปี2567

กิจกรรม ทางพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม โครงการสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประดิษฐ์โคมไฟล้านน

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทางด้านพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมตามโครงการศึกษาอนุรักษ์วัฒนธรรมแบบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยการประดิษฐ์โคมไฟล้านนาโดยมีนายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยประชาชนตำบลป่าพลูและนักเรียนจำนวน 30 คน และได้รับเกียรติจากคุณณรงค์ ชมพูพล้อยมาเป็นวิทยากรฯ ณ วัดห้วยแทงโพธิญาณ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแทง ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูน หมายเหตุ:...

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ

เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service จำนวน 22 งานบริการ ตั้งแต่วันที่  26 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่ 


องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู
183 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
โทร/โทรสาร: 053-096063
อีเมล์: sarabanpaplu@hotmail.com