เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 191
โรงพักบ้านโฮ่ง 

053-591492

อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินแจ้ง
1669
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
053-591505
053-550444

กู้ชีพกู้ภัย อบต.ป่าพลู
แจ้งเหตุไฟไหม้
053-096062

ข่าวกิจกรรม

♦️องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมพิธีวางพุ่มถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี2567

วันที่ 31 มีนาคม 2567 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู มอบหมายให้นาย กฤษณะ หม่อมปัญโญ เลานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู นำข้าราชการฯ ร่วมพิธีวางพุ่มถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2567 โดยมี นายจรัล มณีจันสุข...

♦️องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน👈👈

วันที่ 29 มีนาคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ประจำปีการศึกษา 2566 โดยได้รับเกียรติจากนายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เป็นประธานในเปิดโครงการฯ พร้อมมอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยฯ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู           ...

👉🍀นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน”ตลาดนัดวิชาการ สานต่องานอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566″ ของโรงเรียนบ้านห้วยหละ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน👈

วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2567นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้เป็นประธานในพิธีเปิดในงาน "ตลาดนัดวิชาการ สานต่องานอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566" ของโรงเรียนบ้านห้วยหละ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ภายในงานได้มีการจัดการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการฯ...

📌องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมต้อนรับสมณศักดิ์พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชและพัดยศเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู พร้อมด้วยข้าราชการ/พนักงาน ฯ ร่วมต้อนรับสมณศักดิ์พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชและพัดยศเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ซึ่งสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาเลื่อนสมณศักดิ์ พระครูวิวิธธรรมธาดา เจ้าคณะอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก (จอ.ชอ.) เมื่อวันที่ 25...

♦️องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)และร่วมกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)และร่วมกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตามโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่ดำเนินการจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์โดยได้รับเกียรติจาก นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมมอบบันทึกข้อตกลง (MOU)ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงาน...

♦️องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ดำเนินการ ฉีดพ่นละอองน้ำลดฝุ่น PM 2.5

วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ ดำเนินการ ฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 บริเวณวัดห้วยหละ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน    ...

♦️องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมกิจกรรมตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลป่าพลูห่างไกลยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2567 ณ ศาลาเมรุ วัดทุ่งม่าน ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

วันที่ 12 มีนาคม 2567 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบลป่าพลู ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี พ.ศ.2567 ภายใต้การดำเนินงานของชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าพลู ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จาก กองทุนหลังประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ณ ศาลาเมรุ วัดทุ่งม่าน...

♦️องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมกิจกรรมตามโครงการ อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ณ บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

วันที่ 11 มีนาคม 2567 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู พร้อมด้วยหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกิจกรรมตามโครงการอำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีนายจรัล มณีจันสุข นายอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันในหลายภาคส่วน ประกอบด้วยส่วนราชการระดับอำเภอ,ส่วนราชการระดับจังหวัด ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน...


องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู
183 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
โทร/โทรสาร: 053-096063
อีเมล์: sarabanpaplu@hotmail.com