เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 191
โรงพักบ้านโฮ่ง 

053-591492

อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินแจ้ง
1669
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
053-591505
053-550444

กู้ชีพกู้ภัย อบต.ป่าพลู
แจ้งเหตุไฟไหม้
053-096062

ข่าวกิจกรรม

️การให้ความช่วยเหลือประชาชนตำบลป่าพลู

วันที่29 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชน บ้านป่าพลู หมู่ที่2 ตำบลพลู หลังได้รับการแจ้งขอความช่วยเหลือประชาชน(ผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้)เดินทางไปโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นพร้อมนำตัวผู้ป่วยดังกล่าวส่งโรพยาบาลบ้านโฮ่ง ต่อไป **หมายเหตุ**การเผยแพร่ภาพและข่าวสารดังกล่าวเป็นเพียงการประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เท่านั้น ภาพ:กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ข่าว:งานประชาสัมพันธ์ แจ้งเหตุฉุกเฉิน อบต.ป่าพลู โทร 053096062 หรือ...

กิจกรรม“ฮ่วมฮักฮ่วมแฮง เกี่ยวข้าวยามแลง แป๋งแปลงปลูกผัก”

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมต้อนรับ นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนพร้อมคณะ ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรม“ฮ่วมฮักฮ่วมแฮง เกี่ยวข้าวยามแลง แป๋งแปลงปลูกผัก” ณ แปลงโคก หนอง นา บ้านเกาะทุ่งม่าน หมู่ที่ 12 ของนายมานัส สมนา ผู้ใหญ่บ้านบ้านเกาะทุ่งม่าน ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง...

ประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ครั้งที่1/2565

ประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ครั้งที่1/2565 ****************************************************************** วันที่ 27 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูโดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมฯได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ครั้งที่1/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู โดยมีระเบียบวาระการประชุมเพื่อทราบและพิจารณาเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาการฆ่าตัวตายอำเภอบ้านโฮ่งจากข้อมูลสถิติของโรงพยาบาลบ้านโฮ่ง และหาแนวทางในการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่เสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายพร้อมทั้งหาแนวทางในการขับเคลื่อนยกระดับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ซึ่งในการประชุมครั้งมีได้รับเกียรติจากนายพันธ์ทวี ปานแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เป็นประธานในพิธี

งานบริการประชาชน(ช่วยเหลือน้ำท่วม)

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างฯนำเครื่องจักกลหนัก(รถไถ่ รถหกล้อ )นำเศษดินทำแนวกั้นน้ำเพื่อป้องกันน้ำไหลทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชน เนื่องจากระดับน้ำแม่ลี้บริเวณสะพานบ้านเกาะทุ่งม่าน หมู่ที่ 12 ตำบลป่าพลู ยังคงมีระดับสูงและมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น

กิจกรรมงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง (งานไฟฟ้า) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของไฟฟ้าสาธารณะและดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าขัดข้อง เบื้องต้นผลจากการตรวจสอบพบว่าตู้ควบคุมได้รับความเสียหายเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะดังกล่าว จำนวน 1 จุด ณ บ้านห้วยกองเลาะ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน...

กิจกรรมการลงพื้นที่สำรวจความเสียหายจากพายุฝน

วันที่ 26 กันยายน 2565 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ลงพื้นที่สำรวจระดับน้ำแม่ลี้บริเวณสะพานบ้านเกาะทุ่งม่าน หมู่ที่ 12 ตำบลป่าพลู โดยระดับน้ำแม่ลี้ได้เพิ่มสูงขึ้นเทียบเท่าคอสะพาน ซึ่งเป็นระดับที่มากกว่ารอบที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ได้ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติมเพื่อป้องกันน้ำท่วมทะลักเข้าบ้านเรือนประชาชน

สำรวจเก็บข้อมูลฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช(อพ.สธ.)

วันที่ 24​ กันยายน​ 2565​ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าพลู​ร่วมกันออกสำรวจเก็บข้อมูลฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ ป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา​ ตำบลป่าพลู​ อำเภอบ้านโฮ่ง​ จังหวัดลำพูน

กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2565 ของสภาเด็กเเละเยาวชนอำเภอบ้านโฮ่ง

วันที่ 24 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. ถึง 12.00 น. สภาเด็กเละเยาวชนตำบลป่าพลู เข้าร่วมการประชุมสามัญประจำปี 2565 ของสภาเด็กเเละเยาวอำเภอบ้านโฮ่ง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีเตี้ย โดยมีรายละเอียดการประชุมคือเเนวการคัดคณะบริหารสภาเด็กฯระดับอำเภอ การรายผลการดำเนินงาน และการจัดทำเเผนการทำงานขับเคลื่อนสภาเด็กเเละเยาวชนอำเภอบ้านโฮ่งในปีงบประมาณ 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู
183 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
โทร/โทรสาร: 053-096063
อีเมล์: sarabanpaplu@hotmail.com