📌องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมต้อนรับสมณศักดิ์พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชและพัดยศเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก

♦️วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู พร้อมด้วยข้าราชการ/พนักงาน ฯ ร่วมต้อนรับสมณศักดิ์พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชและพัดยศเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ซึ่งสมเด็จพระอริยะวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระบัญชาเลื่อนสมณศักดิ์ พระครูวิวิธธรรมธาดา เจ้าคณะอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก (จอ.ชอ.) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายจรัล มณีจันสุข เป็นประธานฯ
♦️ในการจัดพิธีดังกล่าว ได้มีการได้ตั้งขบวนแห่พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชและพัดยศฯ โดยขบวนเริ่มเคลื่อนจากสนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง มุ่งหน้าสู่วัดทุ่งม่าน ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ตามเส้นทางของถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 106 สายลี้-ลำพูน