👍องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ดำเนินการสำรวจถนนสายบ้านแม่หาด หมู่ที่ 6 ตำบลป่าพลู เพื่อดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซม ต่อไป

✅วันที่ 4 มีนาคม 2567 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่าง ฯ ลงพื้นที่สำรวจถนนเพื่อการเกษตร สายบ้านแม่หาด ซอยหลังโรงเรียน เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดังกล่าว ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการสัญจร โดยมีนายสมกรานต์ วงศ์โห้ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ม.6 บ้านแม่หาด และ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่หาด ร่วมลงพื้นที่ในการสำรวจครั้งนี้ด้วย