👉🍀นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน”ตลาดนัดวิชาการ สานต่องานอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566″ ของโรงเรียนบ้านห้วยหละ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน👈

🛑✅วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2567นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้เป็นประธานในพิธีเปิดในงาน “ตลาดนัดวิชาการ สานต่องานอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566” ของโรงเรียนบ้านห้วยหละ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
👍👉ภายในงานได้มีการจัดการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา จัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการฯ การแสดงของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นรวมไปถึงกิจกรรม ตลาดนัดวิชาการ สานต่องานอาชีพ โดยนักเรียนแต่ละระดับชั้นได้มีการนำสินค้ามาจัดจำหน่ายในงาน ซึ่งเป็นส่งเสริมการประกอบอาชีพ และรู้จักสร้างรายได้ในอนาคต โดยทางด้านนายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้เดินชมการจัดจำหน่ายสินค้าฯ พร้อมอุดหนุนสินค้าของนักเรียนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ สร้างรอยยิ้มให้กับผู้มาร่วมงานเป็นอย่างมาก