♦️องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)และร่วมกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง

📌วันที่ 21 มีนาคม 2567 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU)และร่วมกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันตามโครงการรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันที่ดำเนินการจัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์โดยได้รับเกียรติจาก นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ณ โรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
👉ภายในงานได้มีการจัดกิจกรรมมอบบันทึกข้อตกลง (MOU)ให้แก่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าหน่วยงาน ที่ตกลงร่วมรณรงค์แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยนายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนเป็นผู้มอบ หลังจากนั้น นายวัชชพล บาระมี ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ได้กล่าวต้อนรับพร้อมรายงานสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จากนั้นได้มีการปล่อยขบวนเดินรณรงค์ไฟป่าและหมอกควันฯ โดยเริ่มเดินจากโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ถึง ตลาดสีเขียวเวียงกานต์