♦️องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ดำเนินการ ฉีดพ่นละอองน้ำลดฝุ่น PM 2.5

📌วันที่ 14 มีนาคม 2567 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ ดำเนินการ ฉีดพ่นละอองน้ำ เพื่อลดฝุ่น PM 2.5 บริเวณวัดห้วยหละ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน