โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ณ อินทนนท์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท โดยมีนายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม