เปิดให้บริการผ่านระบบ e-Service องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู
อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
เปิดให้บริการผ่านระบบ
e-Service จำนวน 22 งานบริการ
ตั้งแต่วันที่  26 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป
เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่