เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 191
โรงพักบ้านโฮ่ง 

053-591492

อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินแจ้ง
1669
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
053-591505
053-550444

กู้ชีพกู้ภัย อบต.ป่าพลู
แจ้งเหตุไฟไหม้
053-096062

อ่างเก็บน้ำห้วยป่าซางอ่อน ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

อ่างเก็บน้ำห้วยป่าซางอ่อน ในเขตพื้นที่ของหมู่ที่ 6 บ้านแม่หาด ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน สามารถบรรจุน้ำได้  2,775,000  ลูกบาศก์เมตร สามารถจ่ายน้ำให้ทางเกษตรกรในพื้นที่ได้ตลอดทั้งปี  และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  สำหรับนักตกปลาทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่  สร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้านแม่หาดเป็นอย่างมาก  สามารถเก็บค่าธรรมเนียมในการตกเบ็ดได้ปีละหลายแสนบาท  สร้างรายได้ให้กับประชาชนบ้านแม่หาด


องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู
183 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
โทร/โทรสาร: 053-096063
อีเมล์: sarabanpaplu@hotmail.com