องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือน มีนาคม 2567 พ.ศ. 2567

📌วันที่ 1 มีนาคม 2567 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อำเภอบ้านโฮ่ง ครั้งที่ 3/2567 ณ ห้องประชุมอำเภอบ้านโฮ่ง (หลังใหม่) อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมี นายจรัล มณีจันสุข นายอำเภอบ้านโฮ่ง เป็นประธาน