องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายเลียบลำเหมือง หมู่ที่ 14 บ้านใหม่ศรีบุญเรือง ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

✅วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้มอบหมายให้กองช่างฯ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู นำเครื่องจักรกลฯ ลงพื้นที่ในการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายถนนเลียบลำเหมือง หมู่ที่ 14 บ้านใหม่ศรีบุญเรือง ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูนเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร👍👈