องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูให้การต้อนรับ นายจรัล มณีจันสุข นายอำเภอบ้านโฮ่ง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู

📌วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู นำโดย นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการฯ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู และ ชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ได้ให้การต้อนรับนายจรัล มณีจันสุข นายอำเภอบ้านโฮ่ง ที่ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม พบปะ ให้กำลังใจ พร้อมทั้งมอบแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้แก่ ผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ และบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู
🪄ในการนี้ทางด้านนายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้รายงานความเสียหายจากอุทกภัยที่ผ่านมา พร้อมรายงานความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู หลังจากนั้นได้ลงพื้นที่บริเวณหน้าฝายต่างๆที่ได้รับความเสียหายฯเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข ต่อไป