องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู มอบวัสดุปรับสภาพบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมสำหรับคนพิการ ในพื้นที่ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

📌วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้มอบวัสดุปรับสภาพบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมสำหรับคนพิการ ในพื้นที่ตำบลป่าพลูโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดลำพูน จำนวน 4 รายได้แก่
🪄ผู้พิการบ้านห้วยหละ หมู่ที่ 3 ตำบลป่าพลู จำนวน 1 ราย
🪄ผู้พิการบ้านทุ่งม่าน หมู่ที่ 4 ตำบลป่าพลู จำนวน 3 ราย