องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนบ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้มอบหมายให้กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู นำเครื่องจักรกลฯ ดำเนินการปรับปรุงถนนทางขึ้นหมู่บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เพื่อสร้างความปลอดภัยในการสัญจรให้กับประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว