องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตรสายเลียบลำน้ำลี้ หมู่ที่ 11 บ้านห้วยโทก ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

วันที่ 31 มกราคม 2567 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้มอบหมายให้กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู นำเครื่องจักรกลฯ ลงพื้นที่ในการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร สายถนนเลียบลำน้ำลี้ หมู่ที่ 11 บ้านห้วยโทก ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เพื่อเป็นการสร้างความสะดวกสบายในการสัญจรให้กับเกษตรกรในพื้นที่ดังกล่าว