องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู และเผยแพร่วิถีชีวิตชาติพันธ์ ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยปิง ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน

📌วันที่ 30 มกราคม 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู นำโดย นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร พนักงาน/เจ้าหน้าที่ฯ ร่วมกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ฟื้นฟู และเผยแพร่วิถีชีวิตชาติพันธ์ ประจำปี 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านห้วยปิง ตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน โดยมีนายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี
👉ในการจัดงานในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันในหลายภาคส่วน นำโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ร่วมกับศูนย์ประสานงานเครือข่ายกะเหรี่ยงเพื่อวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปวง อำเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลำพูน สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีชาติพันธ์ปากะญอในพื้นที่ฯ ซึ่งในการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมภูมิปัญญาพื้นบ้านที่ดีของแต่ละชนเผ่า เเละยังถือเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประเพณีศิลปวัฒนธรรมของชนเผ่าและชาติพันธุ์ ให้เป็นที่รู้จัก และคงอยู่สืบไป