องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูร่วมให้การต้อนรับท่านนายอำเภอบ้านโฮ่ง (นายจรัล มณีจันสุข) และคณะฯ

♦️วันที่ 28 มกราคม 2567 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมต้อนรับท่านนายอำเภอบ้านโฮ่ง (นายจรัล มณีจันสุข) และคณะฯ ณ หอประชุมอำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน