องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ดำเนินการตามโครงการขยายถนนสายบ้านเกาะทุ่งม่าน-บ้านห้วยแทง ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

📌วันที่ 26 มกราคม 2567 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง(ช่างผู้คุมงาน)ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามโครงการขยายถนนสายบ้านเกาะทุ่งม่าน-บ้านห้วยแทง ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน