องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ดำเนินการซ่อมแซมตลิ่งหน้าฝายห้วยดอยโตน ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

♦️👉วันที่ 16 มกราคม 2567 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างฯ นำเครื่องจักรกลฯในการลงพื้นที่ซ่อมแซมตลิ่ง หน้าฝายดอยโตน หมู่ที่ 10 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
🙏ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนในการนำเครื่องจักรกลฯพร้อมเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูจึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้