องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมกิจกรรมงานวันครูประจำปี 2567 ณ โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

♦️วันที่ 16 มกราคม 2567 คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลตำบลป่าพลู สังกัด กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เข้าร่วมงานวันครู สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2567 เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ฯ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลาง ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน