องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ดำเนินการซ่อมแซมตลิ่งบริเวณฝายบ้านแม่ลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

📌วันที่ 11 มกราคม 2567 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างฯ นำเครื่องจักรกลดำเนินการซ่อมแซมตลิ่ง ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยที่ผ่านมา ณ บริเวณตลิ่งฝายแม่ลอบ หมู่ที่ 8 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน