องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมกิจกรรมการมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาว ณ บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการ สานสายใยจากใจ ธ.ก.ส ร่วมใจสู้ภัยหนาว ประจำปีพ.ศ 2567

♦️วันที่ 5 มกราคม 2567 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ร่วมกิจกรรมการมอบผ้าห่มกันหนาวแก่ผู้ประสบภัยหนาว ณ บ้านป่าแป๋ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการ สานสายใยจากใจ ธ.ก.ส ร่วมใจสู้ภัยหนาว ประจำปีพ.ศ 2567 โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
♦️โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการบูรณาการร่วมกันในหลายภาคส่วนนำโดย นายประเชิญ สมองดี นายอำเภอบ้านโฮ่ง พร้อมด้วยนายกกิ่งกาชาดอำเภอบ้านโฮ่งและคณะ นอกจากนี้ยังมีในส่วนของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำพูน ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอบ้านโฮ่ง ร่วมกิจกรรมฯ