องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานราชการอำเภอบ้านโฮ่งต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 12 ประจำปี 2566

♦️วันที่ 21 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูร่วมพิธีเปิดโครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์หน่วยงานราชการอำเภอบ้านโฮ่งต้านภัยยาเสพติดครั้งที่ 12 ประจำปี 2566 ณ สนามที่ว่าการอำเภอบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน โดยมีนายประเชิญ สมองดี นายอำเภอบ้านโฮ่งเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้ร่วมแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สร้างความสนุกสนาน สามัคคี เชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างองค์กร