องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำ

♦️วันที่ 19 ธันวาคม 2566 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างนำเครื่องจักรกลฯ ดำเนินการขุดวางท่อระบายน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยแทง ตำบลป่าพลู อำเภอโฮ่ง จังหวัดลำพูน