องค์การบริหารส่วนตำบล ป่าพลูได้ดำเนินการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ในพื้นที่หมู่ 2 บ้านป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

♦️วันที่ 12 ธันวาคม 2566 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ในการนำเครื่องจักรกลฯลงพื้นที่ปรับปรุงซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ในพื้นที่หมู่ 2 บ้านป่าพลู ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน