องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ดำเนินการซ่อมแซมตลิ่งหน้าฝายห้วยตั้ง ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

♦️👉วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างฯ นำเครื่องจักรกลฯในการลงพื้นที่ซ่อมแซมตลิ่ง หน้าฝายห้วยตั้ง บ้านป่าพลู หมู่ที่ 2 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน