องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมปฏิบัติหน้าที่เวรประจำร้านมัจฉากาชาดจังหวัดลำพูน ภายในงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566

👉วันที่ 6-7 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 23.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมกับ อำเภอบ้านโฮ่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำร้านมัจฉากาชาดจังหวัดลำพูน ภายในงานสักการะพระนางจามเทวีและงานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน ประจำปี 2566 ณ บริเวณพื้นที่เอกชน บ้านแม่สารป่าแดด ถนนสายลำพูน-ดอยติ ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน