องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2566 (วันที่ 4 ธันวาคม 2566)

♦️👉องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2566 (วันที่ 4 ธันวาคม 2566)
♦️วันที่ 1 ธันวาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2566 (วันที่ 4 ธันวาคม 2566) โดยการนำของนายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูและข้าราชการ พนักงานฯ ร่วมกิจกรรม
♦️ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อรักษาความสะอาดเรียบร้อยบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เพื่อให้สอดคล้องกับการรักษามาตรฐานแชมป์จังหวัดลำพูนสะอาด 5 สมัยและจังหวัดต้นแบบจัดการขยะยั่งยืน และร่วมขับเคลื่อนโครงการลำพูนเมืองน่าเยือน บ้านเฮือนน่าอยู่ให้มีความต่อเนื่อง ต่อไป