องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู รับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566

🎗👉องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู รับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2566 และร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน👈👈
♦️วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู มอบหมายให้ นายหริญภูม มันห้วย นักจัดการงานทั่วไปฯ รับมอบประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จากนายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ ห้องประชุมจามเทวี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยปี 2566 นี้ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูได้รับผลการประเมินในระดับ ผ่านดี 97.7 คะแนน