สำรวจเก็บข้อมูลฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช(อพ.สธ.)

วันที่ 24​ กันยายน​ 2565​ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูร่วมกับสภาเด็กและเยาวชนตำบลป่าพลู​ร่วมกันออกสำรวจเก็บข้อมูลฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ ป่าชุมชนบ้านใหม่พัฒนา​ ตำบลป่าพลู​ อำเภอบ้านโฮ่ง​ จังหวัดลำพูน