ภารกิจตรวจสภาพรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการ

♦️👍ภารกิจตรวจสภาพรถยนต์เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการ👈
🎗🍀วันที่ 2 มิถุนายน 2566 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู พร้อมด้วย นายวิเชียร อุดสม รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้ดำเนินการตรวจสภาพรถยนต์เบื้องต้น (รถกู้ชีพกู้ภัย ambulance 1669) เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกให้บริการประชาชน🪄🪄
🔎พบเจอเหตุฉุกเฉิน ☎️โทร 1669 หรือ
♦️สายด่วนกู้ชีพกู้ภัย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ☎️โทร 053-096062
✨️ หมายเหตุ: การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูเท่านั้น🎈