เหตุด่วนเหตุร้ายแจ้ง 191
โรงพักบ้านโฮ่ง 

053-591492

อุบัติเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินแจ้ง
1669
โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง
053-591505
053-550444

กู้ชีพกู้ภัย อบต.ป่าพลู
แจ้งเหตุไฟไหม้
053-096062

พระพุทธบาทสามยอด ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

พระพุทธบาทสามยอด ตั้งอยู่ที่บ้านป่าพลู หมู่ที่ 2 ตำบลป่าพลู อยู่ติดกับถนนหมายเลข 106 ลำพูน – ลี้ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เป็นโบราณสถานเก่าแก่ก่อสร้างมานานหลายร้อยปี เป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาท และบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ระหว่างทางขึ้นสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของอำเภอบ้านโฮ่ง สวยงามมาก บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยบ่อน้ำแห่งนี้เป็นบ่อน้ำที่ไม่แห้งตลอดทั้งปี เชื่อกันว่าดื่มกินแล้วจะทำให้มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ กลับมีแต่ความเจริญอยู่ดีกินดี เป็นสิริมงคล ระพุทธบาทสามยอด ยังมีวิหารเปลือย เจดีย์ 3 องค์ องค์ที่ 1 ตั้งอยู่บนยอดสูงสุดเขาเขาสามยอด เป็นเจดีย์ของครูบาเจ้าศรีวิชัย อยู่ด้านตะวันออก องค์ที่ 2 ตั้งอยู่ยอดเขาตรงกลาง เป็นเจดีย์บรรจุของครูบาอภิชัยขาวปี และเจดีย์องค์ที่ 3 ตั้งอยู่บนยอดเขาด้านตะวันตก เป็นเจดีย์บรรจุอัฐิของครูบาชัยวงศา (ครูบาวงศ์) ซึ่งทุกๆปีของเดือน 8 ขึ้น 15 ค่ำ ชาวบ้าน และ ประชาชนจะขึ้นบนพระบาทสามยอดไปทำบุญ และมีการจุดบ้องไฟเพื่อเป็นพุทธบูชา เพื่อเป็นสิริมงคล


องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู
183 หมู่ที่ 1 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
โทร/โทรสาร: 053-096063
อีเมล์: sarabanpaplu@hotmail.com