ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้รับบริการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ประจำปี2567

องคฺ์การบริหารส่วนตำบลป่าพล ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้รับบริการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมความโปร่งใส ประจำปี2567