ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2567