ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียนของ อบต.ป่าพลู

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องทุกข์ ร้้องเรียนผ่านแพลตฟอร์ม(Traffy Fondue) เพียงท่าน แสกนคิวอาร์โคด ก็สามารถแจ้งเรื่องของท่านได้เลย