กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.ป่าพลู ลงสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ลงพื้นที่สำรวจสภาพปัญหาน้ำเสีย ประจำปีงบประมาณ 2566

ในพื้นที่ ตำบลป่าพลู ณ ฟาร์มหมู บ้านห้วยแทง ม.5  เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป