น้ำตกวังหลวง

          น้ำตกวังหลวง  อยู่ตรงหลักกิโลเมตรที่   99-100   ถนนสายลี้ – ลำพูน ทางแยกเขาบ้านวังหลวง ประมาณ 4 กิโลเมตร   ก่อนถึงน้ำตกจะเป็นค่ายลูกเสืออำเภอบ้านโฮ่ง   ซึ่งมีน้ำตกไหลลดหลั่นกันอย่างสวยงามน้ำตกมีทั้งหมด 7 ชั้น และมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มากมายด้วยสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากมาย ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ ของตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง