นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมกับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนลงพื้นที่สำรวจบริเวณหน้าฝายในพื้นที่ตำบลป่าพลู

📌👉วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมกับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ลงพื้นที่สำรวจฝาย ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในเขตพื้นที่ตำบลป่าพลู ได้แก่ ฝายแม่หาด ฝายแม่ลอบ ฝายป่าพลูและฝายห้วยหละ เพื่อเร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ราษฎรในพื้นที่ต่อไป