ดอยช้างหลวง

          ดอยช้างป่าแป๋ (ดอยจ๊ะโข่ะ, กะชอโข่)
เป็นยอดดอยที่สูงที่สุดของจังหวัดลำพูนอยู่ในเขตตำบลป่าพลู เป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านกะเหรี่ยงป่าแป๋ ต.ป่าพลู อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน เป็นยอดดอยที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นถ้ามองจากในหมู่บ้านจะเห็นเป็นรูปช้างหมอบ บนยอดดอยเป็นภูเขาหินที่สวยงาม สลับกับต้นไม้แคระ บรรยากาศดีเลยทีเดียว รวมไปถึงเจดีย์ก้อนหินที่ ปู่ ย่า ตา ยาย หรือบรรพบุรุษ ของบ้านป่าแป๋ ได้นำมากองไว้เป็นเวลากว่า 100 ปี ภูเขาหรือดอยช้างลูกนี้ ถือเป็นภูเขาที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านในหมู่บ้านป่าแป๋ ที่สืบทอดกันมาแต่ครั้งโบราณ ซึ่งถ้าหากบุคคลใดที่ขึ้นไปเที่ยวชมวิวบนดอยช้างจะมีข้อห้ามไม่อนุญาตให้ผู้หญิงขึ้นไปบนยอดดอยช้างหรือบนหัวช้าง