งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ให้บริการฉีดล้างทำความสะอาดถนนสายบ้านวังหลวง หมู่ที่ 1 ตำบลป่าพลู

♦️👉วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ นำรถบรรทุกน้ำบริการฉีดล้างทำความสะอาดถนนสายบ้านวังหลวง หมู่ที่1 ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เนื่องจากเหตุพายุฝนที่ผ่านมาทำให้ถนนดังกล่าวมีเศษดินโคลน เกาะถนน ไม่ปลอดภัยต่อการสัญจร