ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดรับเปิดรับสมัครจิตอาสาเครือข่ายหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เปิดรับสมัครจิตอาสาเครือข่ายหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน

หมู่บ้านละ 2 คน ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 053096063 ต่อ 30