กิจกรรมอบรมการใช้พลังงานเทคโนโลยีพลังงานชุมชน

♦️🪄องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู ร่วมกิจกรรมอบรมการใช้พลังงานเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู 👈👈
🍀👉วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายมีแก้ว นุผาเลา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู พร้อมด้วย นายพันธ์ทวี ปานแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมการใช้พลังงานเทคโนโลยีพลังงานชุมชน ที่จัดขึ้นโดยสำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน นำโดย นางสังวาล มัลลานู พลังงานจังหวัดลำพูน
♦️ภายในกิจกรรมได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน ระหว่างสำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู เทศบาลตำบลป่าไผ่ เทศบาลตำบลศรีวิชัย องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหัวช้าง และ องค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานครบวงจรในระดับชุมชน ระดับตำบลรวมถึงเครือข่ายพลังงานชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมการอบรมประกอบด้วยตัวแทนกลุ่มเกษตรชุมชน ประชาชน ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรภายในพื้นที่จำนวน 70 คน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลู 👍👍
🙏 หมายเหตุ: การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนี้ เป็นการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพลูเท่านั้น🎗